تحلیل قیمت های پایه محصولات شیمیایی

 

قیمت های محصولات پلیمری در حالی توسط شرکت ملی پتروشیمی اعلام شد که در برخی از کالاها افزایش و در برخی دیگر کاهش نرخ تجربه شده است

به گزارش اینپیا، در این هفته باز هم نرخ دلار مبنای محاسبه افزایش یافته و به 42183 ریال رسیده که دو دهم درصد افزایش را نسبت به نرخ قبلی نشان می دهد.
در واقع در صورت با ثبات بودن نرخ دلار باید جهت گیری کلی قیمت ها کاهش می بود و تنها در چند گرید افزایش نرخ تجربه می شد ولی خب میزان افزایش های تجربه شده در این هفته هم قابل توجه نیست.
بدین ترتیب بیشترین افزایش نرخ برای گریدهای SBR بندرامام بود که بیش از 3689 ریال افزایش را تجربه کردند.
پس از آن کالاهای پلی اتیلن سنگین دروانی، تزریقی و فیلم و به ترتیب با 546 ریال، 524 ریال و 353 ریال افزایش قرار داشتند.
سایر افزایش نرخ های تجربه شده بسیار اندک بوده است. بیشترین کاهش نرخ هم برای گرید پلی اتیلن سبک خطی و به میزان 507 ریال بوده است.

تحلیل قیمت های پایه محصولات شیمیایی

 

پس از آن گریدهای پلی اتیلن سنگین لوله P100، سنگین اکستروژن EX3 و پلی اتیلن سبک فیلم بوده اند که به ترتیب با 454ریال، 442 ریال و 270 ریال کاهش مواجه شده اند.

همانطور که پیشتر ذکر شد نرخ دلار هم افزایشی 73 ریالی را نسبت به قبل تجربه کرده و به قیمت 42183 ریال رسیده است.

 

منتشرشده در اخبار