چهارشنبه, 22 مهر 1394 ساعت 14:12

تحلیل قیمت های پایه محصولات شیمیایی

 

قیمت های محصولات پلیمری در حالی توسط شرکت ملی پتروشیمی اعلام شد که در برخی از کالاها افزایش و در برخی دیگر کاهش نرخ تجربه شده است

منتشرشده در اخبار